Asianajotoimintamme kohdistuu yksityisen ihmisen ja yrityksen ongelmien tunnistamiseen sekä niiden ratkaisemiseen juridisin keinoin. Palvelumme on aina asiakaslähtöinen ja asiakkaan hyvinvointiin tähtäävä. Asianajajien lisäksi ammattitaitoinen toimistohenkilökuntamme pystyy laadulla palvelemaan vaativintakin asiakasta.

Toimintamme painopistealueet ovat:

Yksityiset

 • perhe- ja perintöoikeus
 • työsuhdeasiat
 • asiakirjat kuten sopimukset, testamentit, avioehdot
 • vahingonkorvausoikeus
 • asuinkiinteistön virheet kuten kosteusongelmat
 • oikeudenkäynnit
 • muut riita-asiat

Yritykset

 • liikejuridiikka
 • yhtiöoikeus
 • asunto-, rakennus- ja kiinteistöoikeus
 • sopimusjuridiikka
 • työoikeus
 • vahingonkorvausoikeus
 • muut riita-asiat